Apicultura

Vânzarea produselor medicinale veterinare cu prescripţie

Comercializarea la distanta a produselor medicinale veterinare a fost reglementata initial prin Ordinul nr. 83/2014 al presedintelui ANSVSA https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160058 si norma de aplicare a acestuia, publicata in Monitorul Oficial la 22 iulie 2014 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253974

Aceasta prevedea printre altele, la articolul 6, alineatul (9):

(9) Vânzarea produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (3) prin intermediul unui magazin/vânzător online se realizează numai dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) cererea/comanda produsului medicinal veterinar este însoţită de o imagine scanată a prescripţiei medicale eliberate de un medic veterinar;

b) imaginea scanată a prescripţiei medicale trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a numelui medicului veterinar care a eliberat-o, precum şi a codului unic de identificare al acestuia;

c) comanda este însoţită de detalii privind:

(i) numele şi prenumele cumpărătorului;

(ii) adresa cumpărătorului;

(iii) numele, adresa şi numărul de telefon ale medicului veterinar de liberă practică care a eliberat prescripţia, în vederea confirmării autenticităţii prescripţiei medicale.

 

Ulterior aceste prevederi au fost modificate sau abrogate prin Ordinul nr. 42 din 4 aprilie 2022, care sunt si cele mai actuale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/254235

Astfel, alineatele (3) si (4) din articolul 6 al initialului Ordin nr. 83 din 2014 au fost modificate, iar alineatele (5) – (10) au fost abrogate.

5. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Comercializarea cu amănuntul la distanță a produselor medicinale veterinare poate fi realizată doar prin farmacii veterinare și puncte farmaceutice veterinare autorizate sanitar-veterinar/înregistrate sanitar-veterinar conform prezentei norme sanitare veterinare și numai cu produse medicinale veterinare care se eliberează fără prescripție medicală veterinară, în condițiile stabilite de art. 104 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE.

(4) Unitățile farmaceutice veterinare prevăzute la alin. (3) au următoarele obligații în conformitate cu prevederile art. 104 din Regulamentul (UE) 2019/6 și cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.904 al Comisiei din 29 octombrie 2021 de adoptare a designului unui logo comun pentru vânzarea cu amănuntul la distanță a medicamentelor de uz veterinar:

a) notifică la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor intenția de a comercializa cu amănuntul la distanță produsele medicinale veterinare prevăzute la alin. (3), în formatul prevăzut în anexa nr. 3^1;

b) să afișeze logoul comun, în mod clar, pe fiecare pagină a site-ului propriu care are legătură cu oferta de vânzare la distanță a produselor medicinale veterinare și care conține un link către rubrica Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, aferentă comerciantului cu amănuntul din lista comercianților cu amănuntul cărora li se permite să ofere produse medicinale veterinare spre vânzare la distanță.

6. La articolul 6, alineatele (5)-(10) se abrogă.

Asa incat la data redactarii acestui articol, iunie 2023, comercializarea medicamentelor apicole de uz veterinar, cum ar fi Varachet, Varostop, Mavrirol si chiar Protofil (din plante), este permisa doar pe baza unei prescriptii medicale eliberate de catre medicul veterinar si doar cu ridicare din farmacie.

Cu toate acestea, am gandit si realizat un sistem simplificat pentru rezervare si ridicare din locatie.

Va multumim pentru intelegere.

Cu drag si cu urari de bine in sezonul apicol in mijlocul caruia ne aflam, cu familii de albine sanatoase, populate si productii de miere multumitoare,

Apinatura.ro