Calendar apicol ianuarie


Lună veritabilă de iarnă, caracterizată prin ger de crapă pietrele în prima parte ("Gerul Bobotezei"), apoi printr-o perioadă de relativă acalmie, de care trebuie profitat pentru intervențiile de strictă necesitate în stupină.

Această perioadă sosește multianual în jurul datei de 15 ianuarie.

Dintre cele mai importante operațiuni de efectuat în această perioadă:

- Îndepărtarea zăpezii de pe stupi și de la urdinișe; zăpada de pe capacele stupilor trebuie îndepartată pentru că topirea ei necontrolată produce zgomot și întreține umiditatea, picurând pe scândurelele de zbor; stupii trebuie menținuți uscați, curați și liniștiți;

- Odată cu solstițiul de iarnă (22 decembrie), ziua a început să crească iar familiile puternice au început să depună puiet. Temperatura crește, asemenea și consumul. Hrănirile stimulative, indiferent de rezervele din cuib, au un rol foarte important în această perioadă, contribuind la schimbarea mai rapidă a generațiilor de albine și la creșterea timpurie de albină tânără;

- Curățarea fundurilor, eliberarea urdinișelor de resturile care intrețin umiditatea (de preferat schimbarea fundurilor, acolo unde există această posibilitate; efect benefic în starea de sănătate și dezvoltarea familiilor de albine, alături de suplimentul de hrană administrat deasupra ramelor)

În atelierul stupinei:

- Rame, rame, rame! "Apicultorul care nu poate introduce un fagure la crescut, nu merită să deschidă stup". Ramele pot fi asamblate și însarmate, urmând ca fagurele să fie lipit la momentul introducerii în stup;

- Recondiționarea stupilor, a fundurilor în special; înlocuirea elementelor putrezicioase;

Observații ale clienților, iarna 2018-2019:

În general, apicultorii sunt mulțumiți de zborul de curățare care a avut loc în luna decembrie, în majoritatea zonelor;

Se administrează hrană de stimulare și salvare;

În cazuri izolate se manifestă CCD (Colony Colapse Disorder, dispariția inexplicabilă a albinelor din stupi), mai puțin ca în alți ani;

Se manifestă totuși un fenomen îngrijorător de albine căzute din ghem pe fundul stupilor, mai mult decât media multianuală (poate fi pus pe seama schimbărilor bruște de temperatură din luna noiembrie a anului trecut).

Apinatura
Ianuarie 2019

Comentarii